Pagina's

maandag 30 april 2012

OP12 krijgt postnummer 3 op televisie

VTM grootste slachtoffer van ontdubbeling Ketnet

Ketnet krijgt postnummer 3 op onze televisie. Daardoor verhuizen VTM
en 2BE naar nummers 7 en 8.

De Vlaamse regulator voor de media (VRM) heeft beslist dat de nieuwbakken jongerenzender "OP12" postnummer 3 krijgt op onze televisie. Die beslissing is een ferme streep door de rekening van VTM dat tot dusver die plaats innam. Volgens de VRM was er geen andere mogelijkheid. "Het is een traditie dat we zenders die tot dezelfde familie behoren, onmiddellijk na elkaar programmeren." Die traditie veroorzaakt een kleine stoelendans op de Vlaamse televisie, want onder meer VTM en 2BE krijgen er een ander postnummer.


"Zenders van eenzelfde omroep moéten na
elkaar geplaatst worden", zegt VRM.
Vanaf dinsdag 1 mei zijn Canvas en Ketnet twee aparte volwaardige Vlaamse zenders. Door die ontdubbeling moest de VRM op zoek naar een nieuwe plaats waar de jongerenzender van de VRT kan bekeken worden. Na een lange en moeizame vergadering is uiteindelijk beslist dat "OP12" de 3e post wordt op de Vlaamse televisie. Die plaats was sinds 1989 voorbehouden voor VTM, "maar" - oordeelt VRM - "bij het toekennen van een nieuwe plaats moet voldaan worden aan twee voorwaarden. Ten eerste moet de nieuwe zender aansluiten op een andere zender van de omroep. Ten tweede wordt gekeken naar de leeftijd van de omroep. Vermits de VRT al bestond in de jaren '50 heeft het voorrang op alle Vlaamse omroepen die pas later zijn ontstaan."

Concreet betekent dit dat de VRT de eerste drie plaatsen toegewezen krijgt op de Vlaamse televisie. Op 1 (één), 2 (Canvas) en dus 3 (OP12). Door de verwijdering van VTM moet ook 2BE op zoek naar een nieuwe plaats, aangezien zenders die tot dezelfde omroep behoren na elkaar moeten geplaatst worden. De leemte die 2BE achterlaat wordt ingenomen door Vitaya. Voor VT4 en VijfTV - nochtans jonger dan VTM en 2BE - verandert er niets. Dat komt door een lancune in de telecomwet die stelt dat de VRM alleen bevoegd is voor Vlaamse zenders. Omdat VT4 oorspronkelijk onder een Britse vlag werd uitgezonden, ontsnapt het met VijfTV aan een postverplaatsing.

Gaat OP12 al van naam moeten veranderen?

Aan de Medialaan wordt bijzonder misnoegd gereageerd op de uitspraak van VRM. On the record wilde niemand een verklaring afleggen, maar off the record wordt gewag gemaakt van een zoveelste afrekening. "Eerst is er de reclamemarkt die door de digicorders van deze wereld dreigt in te storten en nu moeten we hopen dat de kijkers ons dit najaar zullen volgen naar onze nieuwe plaats. Met de strijd tegen het vernieuwde VT4 is dit echt een beslissing die we konden missen als kiespijn", zegt een topman. Ook bij de VRT zelf is het enthousiasme over de keuze van VRM gematigd. "Eigenlijk hadden we gehoopt dat we het nummer 12 zouden krijgen, omdat de zender nu eenmaal OP12 heet. Met onze marketingmensen gaan we nu onderzoeken of een naamswijziging naar Op3 zinvol is", zegt een bron.

De kijkers van VTM en 2BE zullen vanaf 1 september hun favoriete programma's moeten volgen op postnummers 7 en 8, plaatsen die tot dusver voorbehouden waren voor NED1 en NED2. Beide Nederlandse zenders schuiven op hun beurt op naar posten 9 en 10. NED3 volgt logischerwijze op postnummer 11. De VRM raadt die kijkers aan om niet te wachten tot september. "Op 1 september worden alle wijzigingen automatisch doorgevoerd op alle televisies. Maar we adviseren iedereen om de postnummers nu al manueel te wijzigen. Dan hoeft niemand in september voor verrassingen komen te staan."